STRUKE:

Apolonije Diskol

Apolonije Diskol (grčki Ἀπολλώνιος ὁ Δύσϰολος, Apollṓnios ho Dýskolos), grčki gramatičar (Aleksandrija, prva polovica II. st.). Jedan od najvažnijih grčkih gramatičara; otac gramatičara Herodijana. Još su se u starini pitali da li je nadimak Diskol (grčki δύσϰολος: zlovoljan, težak) dobio zbog svojega karaktera, navike da postavlja čudna pitanja ili nejasnog izričaja. Nastavlja se na školu istraživanja koja počinje s Aristofanom iz Bizantija i Aristarhom sa Samotrake (III/II. st. pr. Kr.) i nastavlja se s Dionizijem Tračaninom (II/I. pr. Kr.) sve do Tiraniona, Filoksena, Trifona, Aleksiona i Ptolemeja iz Askala (I/II. st.). Od najmanje dvadesetak pripisivanih mu naslova uščuvani su zasebni opisi zamjenica (Περὶ ἀντωνυμίας), priloga (Περὶ ἐπιρρημάτων) i veznika (Περὶ συνδεσμῶν) te njegov povijesno najutjecajniji spis O skladnji dijelova govora (Περὶ συντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν), jedino djelo o sintaksi do nas došlo iz grčke starine, najstarija sustavna rasprava o tom predmetu, koja je zbog svoje preglednosti ostala iznimno utjecajna – Priscijanu je poslužila kao uzor za njegov Udžbenik gramatike – sve do u renesansu. Apolonije je prvi sustavno proučavao sintaksu kao jezični i gramatički fenomen. Njegovo poimanje jezika bilo je normativno pretpostavivši razumski ispravan sustav, utemeljen na izrecivim pravilima prema kojima se odstupanja i pogrješke daju identificirati i analizirati. Prije njega su takva istraživanja pripadala području retorike i logike u okviru stoičke škole čiji su predstavnici proučavali logičke odnose između elemenata rečenice, a semantička su pitanja prepuštali leksikologiji.

Citiranje:
Apolonije Diskol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3347>.