STRUKE:

Action Française

Action Française [aksj61533' fʀ8118sε:'z] (franc.: francuska akcija) (puni naziv Ligue d’action française), francuski desničarski politički pokret nastao u doba Dreyfusove afere oko istoimenog časopisa pokrenutoga 1899 (1908–44. izlazi kao dnevnik). Glavni ideolozi bili su mu Ch. Maurras, J. Bainville, M. Barrès i L. Daudet. Pokret je kritizirao parlamentarnu demokraciju i tijela Republike, branio Katoličku crkvu, koju je smatrao temeljem društvenog uređenja, ali je istodobno promicao agnosticizam, što je izazvalo negativan stav Vatikana. Zagovarao je također tradicionalne vrijednosti francuske kulture, obitelj, teritorijalnu samoupravu na temelju stare pokrajinske podjele i korporativizam, te restauraciju monarhije. Ideologiju pokreta obilježavao je antisemitizam. Iako nije imao puno pristaša, utjecao je na osnivanje nacionalističkih i fašističkih pokreta u Europi. Crkva je taj pokret osudila (1926), ali je osudu poništio papa Pio XII. (1936). Tijekom II. svjetskog rata surađivao je s vladom u Vichyju, a neki su njegovi dijelovi kolaborirali s Nijemcima. Nakon oslobođenja Francuske (1944) de Gaulleova vlada zabranila je novine Action Française, te je pokret razbijen.

Citiranje:
Action Française. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=336>.