STRUKE:

Kracauer, Siegfried

Kracauer [kra'kauəɹ], Siegfried, njemačko-američki teoretičar i povjesničar filma (Frankfurt na Majni, 8. II. 1889New York, 26. XI. 1966). Studirao filozofiju, sociologiju i arhitekturu u Berlinu i Münchenu, bavio se teorijom masovnih komunikacija i promidžbe, poviješću i estetikom filma, pisao kulturne komentare (djelomice skupljene u knjizi Masovni ornament: eseji – Das Ornament der Masse: Essays, 1963) i filmske kritike; nakon dolaska nacionalsocijalista na vlast emigrirao u SAD, gdje je objavio tri značajne knjige: Propaganda i nacistički ratni film (Propaganda and the Nazi War Film, 1942), Od Caligarija do Hitlera (From Caligari to Hitler, 1947), studiju o njemačkom filmu 1920-ih u društvenom kontekstu i filmsko teorijsko djelo Narav filma (Nature of Film, 1960), u kojem kao zastupnik tzv. realističkih teorija filma zastupa ideju o fotografičnosti, odnosno o filmu kao »genetskom« izdanku fotografije.

Citiranje:
Kracauer, Siegfried. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33632>.