Kravar, Zoran

ilustracija
KRAVAR, Zoran

Kravar, Zoran, hrvatski književni teoretičar i povjesničar (Zagreb, 25. V. 1948Zagreb, 22. VI. 2013). Studij komparativne književnosti i filozofije završio je 1972. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1977. i doktorirao tezom Funkcija i struktura opisa u hrvatskom baroknom pjesništvu (1980). Od 1973. bio je zaposlen na Odsjeku za komparativnu književnost, gdje je bio redoviti profesor. Bio je redoviti član HAZU od 2012. Prvi dio znanstvene karijere obilježile su mu studije posvećene hrvatskoj književnosti XVII. st., okupljene u samostalnim knjigama (Studije o hrvatskom književnom baroku, 1975; Barok u hrvatskoj književnosti – Das Barock in der kroatischen Literatur, 1991; Nakon godine MDC, 1993). Drugo područje njegova znanstvenog interesa obuhvaćaju radovi o teoriji i komparativnoj povijesti hrvatskog stiha (Tema »stih«, 1993; Stih i kontekst, 1999). Objavio je i knjigu o hrvatskoj moderni Književni protusvjetovi (2001., s N. Batušićem i V. Žmegačem), knjige o antimodernističkim tendencijama unutar modernizma Antimodernizam (2004) i Svjetonazorski separei: antimodernističke tendencije u hrvatskoj književnosti ranoga 20. stoljeća (2005), esejističku zbirku Uljanice i duhovi (2009) te knjigu Kad je svijet bio mlad: visoka fantastika i doktrinarni antimodernizam (2010). Napisao je i velik broj stručnih prikaza, eseja i publicističkih tekstova. Predstavio se i kao eruditski pjesnik u zbirci Vinograd (1998). U znanstvenim radovima dolazi do izražaja njegova teorijska opremljenost, analitičnost i inventivnost kojima je znatno unaprijedio spoznaje o hrvatskom baroku, pojedinim opusima modernoga hrvatskog pjesništva te o njihovu međunarodnom kontekstu.

Citiranje:
Kravar, Zoran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33807>.