TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kreatin

kreatin (njem. Kreatin, prema grč. ϰρέας, genitiv ϰρέατος: meso), HN=C(NH2)N(CH3)CH2COOH, prirodni kemijski spoj važan za funkciju mišića u kralježnjaka i nekih beskralježnjaka. Nalazi se u svim organima, a posebice je koncentriran u mišićnome tkivu u obliku kreatin-fosfata (u kojem postoji kovalentna veza između fosfora i dušika). Zbog velikoga potencijala za prijenos fosfata, iz zaliha kreatin-fosfata može se obnavljati ATP (→ adenozin) koji je utrošen pri mišićnoj kontrakciji. Reakciju: kreatin-fosfat + ADP → kreatin + ATP, katalizira enzim kreatin-kinaza. U beskralježnjaka koji nemaju kreatina zalihu reaktivnoga fosfora čini sličan spoj arginin-fosfat.

Citiranje:
kreatin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33831>.