STRUKE:

Krebs, Hans Adolf

ilustracija
KREBS, Hans Adolf

Krebs (engl. izgovor [krebz]), Hans Adolf, britanski biokemičar njemačko-židovskog podrijetla (Hildesheim, 25. VIII. 1900Oxford, 22. XI. 1981). Isprva je radio u Kaiser-Wilhelmovu institutu za biologiju u Berlinu, potom na sveučilištu u Freiburgu. Po Hitlerovu dolasku na vlast (1933) emigrirao je u Englesku gdje je radio na sveučilištima u Cambridgeu i Sheffieldu, a od 1954. bio je profesor sveučilišta u Oxfordu. God. 1937. otkrio je cikličke biokemijske procese, koji organizmu omogućuju postupnu sintezu ili razgradnju važnih metabolita (→ urejin ciklus; citratni ciklus). Za svoj je doprinos znanosti s F. A. Lipmannom dobio 1953. Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:
Krebs, Hans Adolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33836>.