Kreft, Bratko

Kreft, Bratko, slovenski književnik, publicist i kazališni redatelj (Maribor, 11. II. 1905Ljubljana, 17. VII. 1996). Slavistiku i komparativnu književnost studirao u Beču i Ljubljani, diplomirao (1929) i doktorirao (1939) u Ljubljani. Od 1930. bio je redatelj, a od 1946. dramaturg Slovenskoga narodnoga gledališča u Ljubljani, gdje je od 1957. na Filozofskome fakultetu bio profesor ruske književnosti, a 1962–82. ravnatelj Instituta za slovenski jezik. Od 1961. bio je redoviti član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, od 1962. dopisni član JAZU. Uređivao je avangardni časopis Mladina (1925–27) i marksističku reviju Književnost (1932–35). Pripadao je krugu slovenskih krležijanaca. Istaknuo se ponajprije kao dramatičar (Celjski grofovi – Celjski grofje, 1932; Velika buna – Velika puntarija, 1937; Krajnski komedijanti, 1946; obradba Levstikova Tugomera, 1946; Kreature, 1948; Balada o poručniku i Marjutki – Balada o poročniku in Marjutki, 1960; U tamnici života – V ječi življenja, 1979). Objavljivao je i prozu (Čovjek mrtvačkih lubanja – Človek mrtvaških lobanj, 1929; Priče iz negdašnjih dana – Povesti iz nekdanjih dni, 1950; Kalvarija iza sela i druge priče iz Prlekije – Kalvarija za vasjo in druge povesti iz Prlekije, 1961), eseje, književnopovijesne i kazališne rasprave (Portreti, 1956; Poslanstvo slovenskoga kazališta – Poslanstvo slovenskega gledališča, 1960; Kazalište i revolucija – Gledališče in revolucija, 1963; Dramaturški fragmenti, 1965), a opsežan je i njegov redateljski rad.

Citiranje:
Kreft, Bratko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33846>.