TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kregar, Josip

Kregar, Josip, hrvatski pravnik i sociolog (Ogulin, 1. I. 1953Zagreb, 13. VIII. 2020). Diplomirao (1975) i doktorirao (1991) na Pravnome fakultetu u Zagrebu, gdje je radio od 1982., od 2001. kao redoviti profesor. Dekan Pravnoga fakulteta 2005–09. Sudjelovao u izradbi zakonskih propisa. Djelovao u nevladinim udrugama; bio predsjednik Transparency International Hrvatske (1998–2002), predsjednik Upravnog odbora Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska i Centra za demokraciju i pravo »Miko Tripalo«. Od 2011. do 2015. saborski zastupnik i predsjednik Odbora za pravosuđe. Bavio se problemima lokalne uprave i samouprave, korupcije i ljudskih prava. Glavna djela: Politički aspekti odnosa građana i uprave (1982), Ogledi o društvenim procesima i institucijama (koautor, 1994), Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija (1999), Uvod u sociologiju (glavni autor, 2006), Korupcija i povjerenje (koautor, 2010), Decentralizacija (koautor, 2011), Sociologija uprave (2014), Etika u politici i javnoj upravi (koautor, 2016). Pisao je političke eseje i komentare, koje je sabrao u knjigama (Protiv vjetra, 2010., i dr.).

Citiranje:
Kregar, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33847>.