STRUKE:

Krekić, Bariša

Krekić, Bariša, hrvatski povjesničar (Dubrovnik, 14. X. 1928). Diplomirao povijest u Beogradu 1951. pa se zaposlio kao asistent u Vizantološkom institutu SANU (1951–56). Doktorirao 1954. u SANU tezom Dubrovnik i Levant (1280–1460). Od 1956. do 1970. bio je zaposlen kao docent, zatim izvanredni, pa redoviti profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U razdoblju 1957–58. te 1960. usavršavao se na Sorbonnei u Parizu. Od 1967. predavao je kao gostujući profesor povijest Balkana, jugoistočne Europe, Dalmacije, Italije, Bizanta i Rusije na sveučilištima Indiana (1967–69) i Stanford (1968) u SAD-u. Od 1970. redoviti je profesor na Sveučilištu California u Los Angelesu (UCLA), od 1994. profesor emeritus. Glavno je područje njegova istraživanja povijest Dubrovnika u srednjem vijeku. Posebice je proučavao odnos Dubrovnika s ostalim dalmatinskim i mediteranskim komunama, pridajući osobitu pozornost usporednoj analizi njihove društvene, gospodarske i političke povijesti. Glavna djela: Dubrovnik (Ragusa) i Levant u srednjem vijeku (Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge, 1961), Dubrovnik u 14. i 15. stoljeću: grad na razmeđu istoka i zapada (Dubrovnik in the 14th and 15th Centuries: A City between East and West, 1972), Dubrovnik, Italija i Balkan u kasnom srednjem vijeku (Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Late Middle Ages, 1980), Dubrovnik: sredozemno gradsko društvo, 1300–1600 (Dubrovnik: A Mediterranean Urban Society, 1300–1600, 1997), Nejednaki protivnici: ogledi o odnosima između Dubrovnika i Venecije u trinaestom i četrnaestom stoljeću (Unequal Rivals: Essays on Relations between Dubrovnik and Venice ih the Thirteenth and Fourteenth Centuries, 2007).

Citiranje:
Krekić, Bariša. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33857>.