Krieger, Murray

Krieger [kri:'gəɹ], Murray, američki književni kritičar i teoretičar (Newark, 23. XI. 1923Laguna Beach, Kalifornija, 5. VIII. 2000). Sveučilišni profesor, imao značajnu ulogu u procesu akademske institucionalizacije književne teorije u SAD-u. Iako učenik novokritičara, isključio je mogućnost jedinstvenog općevrijedećeg interpretacijskog aparata primjenljivog na sva književna djela. Zato je svoju teoriju usmjerio prema povijesnoj kontekstualizaciji književnih tekstova. Glavna djela: Tragična vizija (The Tragic Vision, 1960), Prozor u kritiku (A Window to Criticism, 1964), Klasična vizija (The Classic Vision, 1971).

Citiranje:
Krieger, Murray. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33944>.