STRUKE:

Križevačka eparhija

Križevačka eparhija (lat. Dioecesis Crisiensis ritus slavico-orientalis), grkokatolička biskupija sa sjedištem u Križevcima. Od 1923. objedinjivala je grkokatolike s područja bivše Jugoslavije; god. 2003. uspostavljena je nova samostalna crkvena pokrajina, apostolski egzarhat, za sve grkokatolike u granicama Srbije i Crne Gore sa sjedištem u Ruskom Krsturu u Bačkoj; grkokatolici u Makedoniji već su ranije (1962) bili povjereni skrbi skopskoga biskupa. Križevačka eparhija nastala je unijom pravoslavaca u Hrvatskoj s Katoličkom crkvom na čelu s episkopom Simeonom Vratanjom (1611). On i njegovi nasljednici imali su sjedište u manastiru Marči pa su se zvali i marčanski vladike, a carskim imenovanjima zvali su se također svidnički. Službeno su do 1777. bili vikari zagrebačkoga biskupa za grkokatolike. Od 1680. imaju u Zagrebu svoje sjemenište. Kada je nakon Bečkoga rata (1683–99) u Habsburškoj Monarhiji bila organizirana Pravoslavna crkva, u uniji su ostali samo Žumberčani i neke manje skupine u Hrvatskoj. Na kapitulu Zagrebačke biskupije 1772. svidnički biskup ne navodi se kao vikar zagrebačkoga biskupa, što svjedoči o tome da u to vrijeme vikarijat de facto više nije postojao. U kraljevskom reskriptu iz 1775. Marija Terezija govori o svojoj odluci da uzdigne apostolski vikarijat na biskupiju sa sjedištem u Križevcima. U pismu papi Piju VI. 1776. priopćila je svoju odluku o uspostavi dviju novih grkokatoličkih eparhija: jedne u Križevcima u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, a druge u Velikome Varadinu u Kraljevini Ugarskoj. Za prvoga križevačkog biskupa predložila je Bazilija Božičkovića (1719–85), dotadašnjeg apostolskoga vikara (od 1759). Nakon njezina zahtjeva papa Pio VI. izdao je 16. lipnja 1777. bulu Charitas illa, kojom je osnovana samostalna eparhija sa sjedištem u Križevcima. Pripada Zagrebačkoj metropoliji.

Citiranje:
Križevačka eparhija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34093>.