TRAŽI DALJE:
STRUKE:

apsentizam

apsentizam (engleski absenteeism, od latinskog absens, genitiv absentis: odsutan), izostajanje s posla ili nastave.

1. U ekonomici rada označava višekratno izbivanje zaposlenika s posla bez opravdana razloga. Uzroci mogu biti od osobnog nedostatka radne etike do strategije izbjegavanja rada zbog drugih radnih obveza (npr. dodatnog rada na crno). Mjerenje apsentizma susreće se s objektivnim teškoćama jer pojedinci nastoje svoje ponašanje opravdavati pozivanjem na prava iz normativnih propisa koji reguliraju radni odnos. Tako se, primjerice, apsentizam za vrijeme poljodjelskih radova ili turističke sezone može nazreti u porastu »bolovanja« među radnicima. Empirijska istraživanja upozoravaju na negativnu korelaciju između apsentizma i razine, odn. porasta nadnica i plaća. Općenito kod dobro plaćenih poslova ima manje apsentizma, a i svaki porast plaća umanjuje učestalost te pojave. S druge je strane apsentizam pozitivno koreliran sa sigurnošću radnog mjesta, tj. što je manja vjerojatnost od otkaza to je apsentizam učestaliji.

2. U medicini i psihologiji rada apsentizam najčešće upućuje na neke zdravstvene, društvene ili osobne poremećaje (npr. zatrovane međuljudske odnose, depresiju, alkoholizam i dr.), naročito ako se radi o izostancima zbog bolesti ili bez odobrenja. Najviše se proučavaju broj i trajanje izostanaka kod ljudi različite dobi, spola, obiteljske odgovornosti i kvalifikacije. Karakteristično je npr. da mladi ljudi izostaju češće od starijih, ali su kod starijih izostanci duži.

3. U odgoju i obrazovanju apsentizam učenika znači samovoljno izbivanje ili izbjegavanje radne obveze u školi, obično zbog nenaučena gradiva. Uzrok takvu ponašanju učenika može biti »strah od škole«, ili strah od učitelja, bijeg pred ocjenjivanjem, ili učenici u školskoj dobi »markiraju sa sata« jer im se to čini zanimljivim u trenutačnome ponašanju.

Citiranje:
apsentizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3419>.