STRUKE:

Acumincum

Acumincum [akumi'ŋkum] → slankamen

Acumincum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 30.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=343>.