STRUKE:

apsolutna vrijednost

apsolutna vrijednost, pojam u matematici. 1. Apsolutna vrijednost realnog broja, vrijednost bez obzira na predznak tj. udaljenost broja od nule.

2. Apsolutna vrijednost kompleksnog broja (modul) z = x + iy jednaka je |z| =  x² + y² . Ako se kompleksni brojevi prikažu s pomoću točaka ravnine, onda je |a| udaljenost točke a od ishodišta.

Osnovna svojstva apsolutne vrijednosti:

|a| > 0 za a ≠ 0;

|a| = 0 za a = 0;

|a b| = |a| · |b|;

||a|–|b|| ≤ |a + b| ≤ |a| + |b|;

apsolutna vrijednost.jpg.

Citiranje:
apsolutna vrijednost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3436>.