TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kune

ilustracija
KUNE, kuna zlatica

kune (Mustelidae), por. manjih sisavaca iz reda zvijeri. Tijelo im je produljeno, noge kratke, na svakoj imaju 4 ili 5 prstiju s pandžama koje pri hodanju uzdižu. Izvrsno se penju, dobro plivaju. Uz crijevni otvor imaju razvijene analne žlijezde koje u nekih kuna u opasnosti izlučuju tekućinu neugodna mirisa (npr. u smeđega tvora). Žive u šumama, krševitim krajevima, otvorenim poljima, vrtovima i ljudskim naseljima u svim dijelovima svijeta osim Australije. Aktivne su noću. Love miševe, štakore, vjeverice, ptice, ribe, a hrane se i bobicama i voćem. Ima ih više od 60 vrsta, a najpoznatije su: kuna zlatica (Martes martes), kuna bjelica (Martes foina), zerdav (Mustela herminea), američki smrdljivac (Mephitis mephitis), žderonja (Gulo gulo), jazavac (Meles meles), smeđi tvor (Mustela putorius), vidra (Lutra lutra), morska vidra (Enhydra lutris). Kuna zlatica brza je i okretna zvijer, tamnosmeđega krzna sa žutom pjegom na vratu i prsima. Živi u šumskim područjima Europe i Azije. Danju boravi u šupljim deblima, a noću traži plijen. Ženka koti 3 do 5 mladih.

Citiranje:
kune. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34634>.