TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kunst, Branko

ilustracija
KUNST, Branko

Kunst, Branko, hrvatski kemičar (Zagreb, 28. IV. 1932Zagreb, 4. VII. 2019). Kemiju diplomirao na Tehničkom fakultetu u Zagrebu (1956) i doktorirao (1962) na Sveučilištu u Zagrebu. Usavršavao se u Kanadi (1968–70). Isprva je radio u Tvornici sode u Lukavcu te u Jugokeramici u Zaprešiću, a zatim je na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu prošao put od asistenta (1959) do redovitoga profesora (1972). Jedan je od osnivača (1971) poslijediplomskoga studija makromolekularnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Područje je njegova znanstvena interesa bila fizikalna kemija membranskih sustava, osobito mehanizam priprave i poroznost reverznoosmotskih i ultrafiltracijskih membrana. Kemijskoinženjerski je obrađivao membranske postupke čišćenja voda, posebno desalinizaciju morske vode. Bavio se i fizikalnom kemijom polimera te koloidnom kemijom. Njegov tridesetogodišnji, pionirski rad na istraživanju membranskih separacijskih procesa praktično je potvrđen projektiranjem i postavljanjem (1998) membranskoga desalinizatora za vodoopskrbu otoka Lastova te dvaju takvih uređaja na Mljetu. Autor je i drugih projekata za membransku obradbu voda. Dobitnik je Državne nagrade za životno djelo (1997).

Citiranje:
Kunst, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34654>.