STRUKE:

Kurije Dentat, Manije

Kurije Dentat, Manije (latinski Manius Curius Dentatus [ma:'ni·us ku:'ri·us denta:'tus]), rimski vojskovođa i političar (??, 270. pr. Kr.). Bio je plebejskoga roda i žestok protivnik Senata. Kao konzul pobjedonosno dokrajčio Treći samnićanski rat 290. pr. Kr., pobijedio Senone 283. pr. Kr. i Pira kraj Beneventa 275. pr. Kr., a godinu dana poslije Lukance, Samnićane i Brutijce. Kao cenzor 272. pr. Kr. izgradio je u Rimu velik akvedukt, koji je dovodio vodu iz rijeke Anio (danas Aniene). Zbog svojih legendarnih vrlina i skromnosti Kurije je postao simboličan lik kolektivne memorije rimskoga društva.

Citiranje:
Kurije Dentat, Manije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34728>.