Kurspahić, Nermina

Kurspahić, Nermina, bošnjačka književnica (Sarajevo, 3. VI. 1956). Diplomirala na Filozofskome fakultetu u Sarajevu, gdje radi kao urednica revije Odjek. Objavila je knjige eseja, likovnih, književnih i kazališnih kritika Hijatus (1994), Sarajevski ratni pogledi (1996) i Likovna kazivanja (1998), roman Iščezavanje plavih jahača (1995), s tematikom iz rata u BiH, kojega simbolični naziv upućuje na nestajanje ljepote iz svijeta prepuštena naoružanima, te Kisele kiše i druge drame (2005).

Citiranje:
Kurspahić, Nermina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34748>.