Kušević, Rajko

Kušević, Rajko, hrvatski inženjer građevinarstva (Ilok, 12. IX. 1894Zagreb, 18. IV. 1966). Diplomirao 1917. na građevinskom odjelu Tehničke visoke škole u Grazu, a na specijalizaciji iz područja čeličnih konstrukcija boravio je u Beču 1921. Potkraj 1922. postao je pristav pri Katedri za mostogradnju na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, gdje je 1923. stekao doktorat, a redoviti profesor postao 1941. Na Arhitektonskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu predavao je građevnu mehaniku i željezne konstrukcije, a na Građevinskom odjelu višu građevnu statiku. Objavio je više znanstvenih radova iz područja teorije konstrukcija, te knjige Statičko proračunavanje okvirnih nosača I i II (1933). Bio je glavni urednik časopisa Tehnički list (1923–39). Izabran je za dopisnoga člana JAZU (1949).

Citiranje:
Kušević, Rajko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34792>.