Kušević, Vladimir

Kušević, Vladimir, hrvatski farmaceut (Petrinja, 18. VIII. 1914Zagreb, 13. VIII. 1999). Radio kao ljekarnik u Petrinji i Zagrebu, u Upravi za apotekarsku službu Komiteta za zaštitu narodnoga zdravlja vlade FNRJ, bio direktor Zavoda za ispitivanje i kontrolu lijekova u Zagrebu. Kao savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) izradio sedam dokumenata o kontroli lijekova, koji su prihvaćeni kao dokumenti SZO-a. Priznati stručnjak za narkotike i opojne droge pri UN-u. Koautor je Konvencije o psihotropnim supstancijama. Potaknuo osnivanje Specijalnoga fonda UN-a za borbu protiv zloupotrebe droga (UNFDAC). Nagrađen (1971) najvećom svjetskom nagradom za područje narkotika – Edward Browning Achievement Award. Objavio više od 40 znanstvenih i stručnih radova, a glavno mu je djelo Zloupotreba droga (1987).

Citiranje:
Kušević, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34793>.