STRUKE:

Kuzmič, Peter

Kuzmič, Peter, hrvatski teolog (Nuskova, Slovenija, 26. VI. 1946). Teologiju studirao u Njemačkoj i SAD-u, doktorirao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1980. Od 1976. rektor je Evanđeoskoga teološkog fakulteta u Zagrebu, zatim u Osijeku. Bio je predsjednik Teološke komisije Svjetske evangeličke alijanse (1986–96), profesor je na Gordon-Conwell Theological Seminary u South Hamiltonu (SAD) te dugogodišnji glavni urednik časopisa Izvori. Značajnija djela: Evanđelje po Ivanu (The Gospel of John, 1975), Vuk-Daničićevo Sv. Pismo i biblijska društva na južnoslavenskom tlu u 19. st. (1983), Hermeneutika (Hermeneutics, 1990).

Kuzmič, Peter. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34833>.