Lacković-Grgin, Katica

Lacković-Grgin, Katica, hrvatska psihologinja (Reka kraj Koprivnice, 22. X. 1940). Diplomirala psihologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (1967), a doktorirala u Ljubljani (1982). Od 1970. radila na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a od 1976. na Filozofskome fakultetu u Zadru, od 1996. do umirovljenja 2008. kao redovita profesorica razvojne psihologije. Bavi se razvojnom i školskom psihologijom. Dobitnica Psihologijske nagrade Ramiro Bujas za životno djelo 2009. Važnija djela: Psiho-pedagoški tretman djece s teškoćama u učenju i ponašanju (1978), Problemi adolescenata iz gradskih sredina (1988), Samopoimanje mladih (1994), Stres u djece i adolescenata (2000), Usamljenost (2008), Roditeljstvo i roditeljsko ponašanje u Hrvatskoj: razvojna i sociokulturna perspektiva (Parenthood and Parenting in Croatia: A Developmental and Socio-cultural Perspective, suurednik Zvjezdan Penezić, 2015), Ličnost: razvojno-psihološka perspektiva (2018).

Citiranje:
Lacković-Grgin, Katica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35037>.