Ladika, Ivo

Ladika, Ivo, hrvatski književnik (Stažnjevec kraj Varaždina, 29. X. 1912Vis, 16. VIII. 1984). Diplomirao 1936. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a potom radio kao srednjoškolski profesor, televizijski novinar te kao redaktor u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Javio se zbirkom pjesama Lirika (1933., s Kamilom Križanićem), motivski vezanih za Hrvatsko zagorje, te zbirkom Čistilište srca (1940). Za razliku od predratnih zbirki, pretežito tradicionalističkih obilježja s izraženim socijalnim preokupacijama, u poratnim zbirkama, Ljubavi i otrovi (1954) i Danas i sutra (1957), očitovao je estetske interese, približavajući se krugovašima. Pjesme sa zavičajnim motivima, pisane na varaždinskoj kajkavštini, tiskane uglavnom u časopisima i novinama, priredio je 1974. za tisak pod naslovom Kajkavske pjesme. Pisao je i lirsku prozu (Svakidašnji zapisi, 1955; Dnevnik gimnazijalke, 1963; Humoreske, 1967; Eros i more, 1974). Objavio je i knjige eseja, kritika i studija o M. Krleži, M. P. Miškini i F. Galoviću te Drame (1959).

Citiranje:
Ladika, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35055>.