Lah, Milena

ilustracija
LAH, Milena, Let galeba, 1968–69.

Lah, Milena, hrvatska kiparica (Ajdovščina, Slovenija, 23. V. 1920Zagreb, 15. VI. 2003). Završila Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu te bila suradnica Majstorske radionice V. Radauša (1949–50). U ranome razdoblju radila je realističku skulpturu, potom je težila sintezi oblika i simboličnoj izražajnosti materijala. Nadahnuta hrvatskim likovnim i književnim stvaralaštvom u svojem je opusu povezala tradicijske oblike sa suvremenim kiparskim idejama (Veli Jože, Umirući galijot). Osobitu pozornost poklanjala je ženskim i dječjim likovima (Žena, Nevjesta, Djevojčica). U kasnijim ciklusima, uglavnom mitološke tematike, povezivala je geometrijske i figuralne elemente (Ikarov krug, 1982). Dobila je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (1995).

Citiranje:
Lah, Milena. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35133>.