Lalangue, Ivan Krstitelj

ilustracija
LALANGUE, Ivan Krstitelj, Vračtva ladanjska, Varaždin, 1776.

Lalangue [lal8118:'g], Ivan Krstitelj, hrvatski liječnik (Matton, pokrajina Luxembourg, Belgija, 27. IV. 1743Varaždin, 20. V. 1799). Studij medicine završio je 1770. u Beču. Na poticaj reformatora austrijskoga zdravstva G. van Swietena došao je u Hrvatsku kako bi preustrojio zdravstvenu službu pa je 1772. imenovan županijskim fizikom u Varaždinu. Zauzimao se na području higijene i preventivne medicine, nastojao je na poboljšanju gospodarskih i socijalnih prilika hrvatskog pučanstva, poduzeo je sustavnu izobrazbu primalja. Bio je najznačajniji predstavnik prosvjetiteljstva na zdravstvenom polju, začetnik stručne medicinske književnosti na hrvatskom jeziku, autor prvih zdravstveno-prosvjetnih knjiga za puk: Vračtva ladanjska (1776) i Kratek navuk od meštrije pupkorezne (1777).

Citiranje:
Lalangue, Ivan Krstitelj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35205>.