TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Larmor, Joseph

Larmor [lα:'mə], Joseph, irsko-britanski matematičar i fizičar (Magheragall, 11. VII. 1857Holywood, Sjeverna Irska, 19. V. 1942). Diplomirao matematiku (1875) na Sveučilištu u Belfastu te na Sveučilištu u Cambridgeu (1883) gdje je bio profesor matematike (1885–1932). Bavio se osobito problemima teorijske elektrodinamike i termodinamike i primjenom teorije relativnosti na njih. Godine 1897. odredio je frekvenciju precesije elektrona u magnetskom polju (Larmorova precesija). U najutjecajnijem djelu Eter i tvar (Aether and Matter, 1900) opisao je eter kao homogen, elastičan savršeno nestlačiv i fluid različit od tvari. Bio je član Royal Society (od 1892) i Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1903). Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Larmor).

Citiranje:
Larmor, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35469>.