Latić, Džemaludin

Latić, Džemaludin, bošnjački pjesnik (Pridvorci kraj Gornjega Vakufa, 4. VI. 1957). Studij književnosti završio na Filozofskome fakultetu u Sarajevu, gdje je doktorirao na Fakultetu islamskih nauka, na kojem predaje tefsir, znanost o tumačenju teksta Kurana. Sa skupinom bošnjačkih intelektualaca 1980-ih bio je osuđivan za muslimanski nacionalizam i zatvaran. Objavio je zbirke pjesama Mejtaš i vodica (1980), Dome Davudov (1989), Škripa vratnica (2002), nadahnute zavičajem i islamskim doživljajem svijeta, te poemu Srebrenički inferno (2001). Piše i pjesme za djecu (Srebrena česma, 1991).

Citiranje:
Latić, Džemaludin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35558>.