STRUKE:

Latini, Brunetto

Latini [lati:'ni], Brunetto, talijanski pisac (Firenca, oko 1220Firenca, 1293/94). Bilježnik i aktivni gvelf, nakon poraza svoje stranke (1260) sklonio se do 1266. u Francusku, gdje je napisao većinu djela. Najopsežniji je enciklopedijski prozni traktat Riznica (Trésor, ili Knjiga riznice – Li livres dou Trésor, između 1262. i 1266) na starofrancuskom, u kojem je sabrao širok spektar tema – znanstvenih, filozofskih, političko-gospodarskih, retoričkih. Sâm Latini napisao je na talijanskom sažetak toga djela, nedovršeni alegorijsko-didaktični spjev Tesoretto (Mala riznica). Njegova Retorika (Rettorica) djelomičan je talijanski prijevod Ciceronova spisa O pronalaženju teme (De inventione) popraćen opširnim komentarom; njezin utjecaj na firentinske književnike odražava se i u stihovima koje je Dante posvetio Latiniju u XV. pjevanju Pakla.

Citiranje:
Latini, Brunetto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35565>.