Latković, Radovan

Latković, Radovan, hrvatski publicist (Daruvar, 13. IV. 1917Buenos Aires, 27. IV. 2004). Studirao pravo u Zagrebu i Parizu. Bio ravnatelj Krugovalne postaje Zagreb (1941–42) te upravitelj Zavoda za krugovalnu službu. God. 1945. napustio Hrvatsku i 1947. doktorirao na vatikanskom sveučilištu tezom iz ustavnoga prava. Iste je godine otišao u Argentinu. Djelatan u hrvatskoj dijaspori: glavni urednik revije Studia Croatica (1984–94) te predsjednik Hrvatsko-argentinskoga kulturnoga kluba (1969–71). Član Hrvatskoga narodnog vijeća od 1974. Surađivao u mnogim publikacijama, posebno u Hrvatskoj reviji; objavio Hrvatsko stanovište o Memorandumu SANU (1987).

Citiranje:
Latković, Radovan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35579>.