TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Laud, William

Laud [lɔ:d], William, engleski prelat i političar (Reading, 7. X. 1573London, 10. I. 1645). Bio kraljevski kapelan (od 1611), biskup Londona (od 1628) i nadbiskup u Canterburyju (1633–45). Nastojao reformirati englesku državnu crkvu u duhu anglokatolicizma. Podupirao je kralja Karla I. u borbi protiv Parlamenta; bio s Karlom I. i grofom T. W. Straffordom član trijumvirata, koji je 11 godina vladao Engleskom bez Parlamenta (1629–40), provodeći politiku apsolutizma i u crkvi i u državi. Zbog Laudova pokušaja da se u Škotskoj 1637., umjesto prezbiterijanskoga (kalvinističkog), uvede anglikanski crkveni poredak, Karlo I. bio je prisiljen 1640. sazvati tzv. Dugi parlament, koji je Lauda optužio za veleizdaju i smaknuo.

Citiranje:
Laud, William. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35595>.