Lazarus, Secretarius

Lazarus, Secretarius [sekreta:'ri·us laza:'rus], ugarski kartograf (XVI. st). Tajnik strigonskoga (Esztragon u Madžarskoj) kardinala Tome. Nakon dolaska u Beč, surađujući s vrsnim bečkim kartografima Johannesom Spiesshaymerom, Johannesom Stabom i Georgom Tanstetterom, izradio je 1528. drvoreznu Kartu Ugarske sa sve četiri strane svijeta po Lazarusu (Tabula Hungariae ad quatuor latera per Lazarum…). Na njoj je prikazana gotovo cijela Hrvatska. Karta je otisnuta u ograničenome broju primjeraka, a unikatni se čuva u Nacionalnoj knjižnici u Budimpešti. Lazarusova karta Ugarske poslužila je kao predložak kasnijim kartografima i izdavačima (G. A. Vavassore, J. Sambucus i dr.).

Lazarus, Secretarius. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35708>.