Lenković, Juraj

ilustracija
LENKOVIĆ, Juraj

Lenković, Juraj, general Hrvatske krajine i zemaljski poglavar Kranjske (Otočec kraj Novog Mesta, ?Ljubljana, 8. VI. 1601). Sin Ivana Lenkovića. U voj. karijeri djelovao je na području Vojne krajine, gdje je sudjelovao u borbama s Osmanlijama. Od 1578. bio je senjski kapetan, a od 1593. do smrti general Hrvatske krajine. Oko 1592. postao je zemaljskim poglavarom Kranjske. U dugom ratu (1593–1606) osvojio je utvrde Hrastovicu i Goru blizu Petrinje (1594), a iste god. i samu Petrinju. U jesen iste god. došao je do Bihaća, odakle se ubrzo, zajedno s oko 1200 kršćana, povukao u Karlovac. S banom I. Draškovićem sudjelovao je 1595. u obrani Petrinje, pri čem su osman. vojne snage bile poražene. Pol. 1596., zajedno s odredom od približno 1000 vojnika iz Hrvatske krajine i Kranjske te s uskocima, priskočio je u pomoć opsjednutomu Klisu. Unatoč porazu u sukobu s mnogo brojnijim osman. snagama, uspio se povući u klišku tvrđavu. Pri pokušaju povlačenja prema Omišu i pronalaženja pomoći, ponovno je u sukobu s Osmanlijama bio poražen, pa se uskoro i kliška posada predala. Iste se god. istaknuo u borbama kraj Kostajnice i u Slavoniji. Prije 1596. dobio je naslov baruna. Oko 1600. sudjelovao je u naseljavanju Vlaha na područje Gomirja, zbog čega je došao u sukob s knezovima Zrinskim i Frankapanima. Pokopan je u crkvi sv. Jakova u Ljubljani.

Citiranje:
Lenković, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36005>.