STRUKE:

Lerotić, Zvonko

Lerotić, Zvonko, hrvatski sociolog (Vrbanja kraj Vinkovaca, 17. X. 1938). Studij filozofije završio na Isusovačkom kolegiju (1962), filozofiju i sociologiju diplomirao 1967. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, doktorirao 1976. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je radio od 1968; od 1987. kao redoviti profesor političke sociologije. God. 1989. bio je jedan od utemeljitelja HSLS-a i predsjednik njegova Izvršnog odbora, potom savjetnik predsjednika republike (1991–94). Poglavito se bavio problematikom nacije i federalizma. Značajnija djela: Nacija (1977, ²1984), Načela federalizma višenacionalne zajednice (1985), Jugoslavenska politička klasa i federalizam (1988).

Citiranje:
Lerotić, Zvonko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36139>.