Levertin, Oscar Ivar

Levertin [le:'vəɹtin], Oscar Ivar, švedski književnik židovskoga podrijetla (Norrköping, 17. VII. 1862Stockholm, 22. IX. 1906). Istaknuti esejist i pjesnik. Doktorirao (1888) na Sveučilištu u Uppsali gdje je bio docent, potom profesor na Sveučilištu u Stockholmu (1899). Pisao književne kritike u novinama. Znanstvenost te složenost i profinjenost obilježja su njegovih eseja, a od 24 sveska sabranih djela samo šest pripada »lijepoj književnosti«. Levertinovo pjesništvo obilježava refleksivna simbolika i ljubavna apologetika, a u epskim pjesmama obrađuje motive židovstva i kršćanstva, povijesti i legende. I u lirici i u esejistici ujedinjuje skepsu i mistiku, a nadahnuće pronalazi u francuskome misliocu E. Renanu. Djela: zbirke pjesama Legende i pjesme (Legender och visor, 1891), Nove pjesme (Nya dikter, 1894), Kralj Salomon i Morolf (Kung Salomo och Morolf, 1905); eseji Pjesnik i sanjar (Diktare och drömmare, 1898) i dr.

Citiranje:
Levertin, Oscar Ivar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36247>.