liberté, égalité, fraternité

liberté, égalité, fraternité [libεʀte' egalite' fʀatεʀnite'] (franc.: sloboda, jednakost, bratstvo), politička krilatica koja je u sažetom obliku označavala ideološke ciljeve Francuske revolucije. Nastala je 1793. u klubu kordeljeraa bila je službena krilatica za Druge Francuske Republike (1848–52), pa opet za Treće Francuske Republike (1870–1940).

Citiranje:
liberté, égalité, fraternité. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36353>.