STRUKE:

licentia poetica

licentia poetica [lice'ncia po·e:'tika] (lat.: pjesnička sloboda), osnovno načelo antičke retorike i poetike, po kojem pjesnik može u svojem stvaranju odstupiti od uobičajenih retoričkih, poetičkih i gramatičkih pravila ako time postiže određeni stilski učinak ili ako to zahtijeva metrička organizacija pjesme.

Citiranje:
licentia poetica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36380>.