Arenas, Reynaldo

Arenas [are'~], Reynaldo, kubanski književnik (Holguín, 16. VII. 1943New York, 7. XII. 1990). Kao protivnik kubanskoga režima 1980. emigrirao u SAD, gdje je predavao na najpoznatijim sveučilištima. Glasovit po suprotstavljanju slobode nekonvencionalnoga književnog izraza autoritarnosti društvenoga poretka. Romansirao povijesnu građu hispanoameričjke kolonije; roman o životu Fray Servanda Teresa de Mier Svijet opsjena (El mundo alucinante). Ostali romani: Celestino pred zoru (Celestino antes del alba, 1967), Mimohod je gotov (Termina el desfile, 1981), Još jednom more (Otra vez el mar, 1982).

Arenas, Reynaldo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3646>.