TRAŽI DALJE:
STRUKE:

arenavirusi

arenavirusi (lat. aren[osus]: poput pijeska + virus), rod virusa iz porodice Arenaviridae s više članova koji izazivaju bolesti u ljudi. To su virusi koji imaju RNA. Filogenetski postoje dvije glavne grane: arenavirusi Starog kontinenta, poput virusa limfocitnoga koriomeningitisa i virusa groznice Lassa, te virusi novootkrivenih kontinenata zapadne polutke, poput virusa argentinske (Junin), bolivijske (Machupo) i venecuelanske hemoragijske groznice (Guanarito) i nedavno otkriven virus Sabiá iz Brazila. Arenavirusi uzrokuju stalnu infekciju pojedinih vrsta glodavaca. Ljudi se zaraze ili inhalacijom aerosola ili izravnim dodirom s izlučinama glodavaca. Bolest se u ljudi očituje vrućicom, bolovima u mišićima, crvenilom konjunktiva i bolovima u trbuhu. Može biti blaga, no katkad je vrlo teška, sa šokom, i završava smrću.

Citiranje:
arenavirusi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3647>.