TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Arendt, Hannah

ilustracija
ARENDT, Hannah

Arendt [α:'rənt], Hannah, američka politologinja i filozofkinja (Hannover, 14. X. 1906New York, 4. XII. 1975). Studirala je na sveučilištima u Marburgu, Freiburgu i Heidelbergu, gdje je 1928. doktorirala. Po dolasku nacista na vlast 1933. napustila je Njemačku, a od 1940. živjela je u SAD-u. Predavala je na Sveučilištu u Chicagu 1963–67., potom na New School for Social Research u New Yorku. Bavila se proučavanjem totalitarizma, antisemitizma, imperijalizma i drugim političko–filozofskim problemima društva. Glavna djela: Izvori totalitarizma (The Origins of Totalitarianism, 1951; hrvatski prijevod trećeg sveska: Totalitarizam, 1996), Ljudska sudbina (The Human Condition, 1958; hrvatski prijevod: Vita activa, 1991), Između prošlosti i budućnosti (Between Past and Future, 1961; hrvatski prijevod: Eseji o politici, 1996), Eichmann u Jeruzalemu (Eichmann in Jerusalem, 1963), O revoluciji (On Revolution, 1963), Ljudi u mračnim vremenima (Men in Dark Times, 1968) i O nasilju (On Violence, 1970).

Citiranje:
Arendt, Hannah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3651>.