TRAŽI DALJE:
STRUKE:

areni

ilustracija
ARENI

areni, skupni naziv za aromatske ugljikovodike. Od njih se odvode radikali arili, Ar–, te se opća formula arenâ može pisati kao ArH. Kada je aril C6H5–, onda formula ArH označuje benzen, C6H6; ako je aril C10H7–, onda je ArH naftalen, C10H8, itd. (→ aromatski spojevi)

Citiranje:
areni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3655>.