Linhart, Anton Tomaž

Linhart, Anton Tomaž, slovenski književnik i povjesničar (Radovljica, 11. XII. 1756Ljubljana, 14. VII. 1795). God. 1776–78. boravio je u cistercitskome samostanu u Stični, potom je u Beču slušao predavanja J. Sonnenfelsa, od 1781. službovao je u Ljubljani. U početku je pisao na njemačkome (tragedija Miss Jenny Love, 1780; pjesnički almanah Cvijeće iz Kranjske za godinu 1781 – Blumen aus Krain für das Jahr 1781), potom se pridružio slovenskim preporoditeljima u krugu oko Žige Zoisa te pisao na slovenskome. Njegove preradbe djela J. Richtera i Beaumarchaisa (Županova Micka, 1790; Veseli dan ali Matiček se ženi, 1790) temelj su slovenskoga dramskoga stvaralaštva i kazališta. Objavio je i povijesno djelo Pokušaj povijesti Kranjske i ostalih zemalja južnih Slavena Austrije (Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreichs, I–II, 1788–91).

Citiranje:
Linhart, Anton Tomaž. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36655>.