TRAŽI DALJE:
STRUKE:

linija

linija (lat. linea: lanena nit; crta, potez).

1. Crta, pravac; redak; smjer politike, službeno stajalište, pravac neke političke stranke; figurativno: načelo kojega se čovjek drži u životu.

2. U matematici → crta; geodetska linija.

3. U prometu, put kojim se odvija prijevoz, s unaprijed određenim voznim redom, tj. utvrđenim slijedom postaja te vremenom polaska i dolaska. Prema vrsti prometala, prijevozna linija može biti željeznička, autobusna, zrakoplovna, trajektna i dr., odnosno mješovita (višegranska), sa sudjelovanjem više prometnih grana; ovisno o načinu prometovanja, razlikuje se izravna (ekspresna) linija bez međuzaustavljanja i prijelaza, bis-linija s istodobnim polaskom dvaju ili više vozila, redovita linija, izvanredna, međunarodna, domaća, kružna, noćna linija itd.

4. U genealogiji, niz srodnika koji potječu od nekog zajedničkog pretka.

5. U vojništvu, bojni red, fronta, također i sustav utvrda (npr. Maginotova linija).

6. U genetici, skupina posve jednakih diploidnih ili poliploidnih jedinki, koja se razlikuje od drugih skupina jedinki iste vrste po jedinstvenome genotipu i fenotipu. Kod samooplodnih biljnih vrsta biljka koja je heterozigotna (→ homozigotnost) u nepoznatome broju lokusa (→ gen) može u daljnjim generacijama samooplodnje razviti nepoznati broj linija (→ čista linija). Kod stranooplodnih biljaka linija se dobije križanjem u srodstvu najmanje šest generacija. Takve se linije ne uzgajaju za urod već se upotrebljavaju kao komponente za proizvodnju hibrida i korištenja heterotičnoga vigora (→ heterozis). – Kod životinja, krvne su linije potomstvo neke poznate muške rasplodne životinje, koja se ističe u određenoj pasmini svojom uzgojnom vrijednošću.

Citiranje:
linija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36657>.