Aretofil, Šimun

Aretofil, Šimun (Simon Aretophylus Tragurinus Dalmata), hrvatski humanist (Trogir, potkraj XV. st.?, sredina XVI. st.). Vjerojatno se školovao u Italiji. Godine 1527. objavio u Veneciji malu latinsku gramatiku namijenjenu početnicima, u kojoj je težište na morfologiji i glagolskoj rekciji. U metodi i rasporedu gradiva Aretofil slijedi humanističku gramatičku tradiciju. Latinska objašnjenja odlikuju se jednostavnošću, a dio je primjera preveden na talijanski. U nekima od njih Aretofil spominje svoj uži i širi zavičaj (Trogir, Dalmacija).

Citiranje:
Aretofil, Šimun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3667>.