Lukas, Filip

ilustracija
LUKAS, Filip

Lukas, Filip, hrvatski geograf, povjesničar i teolog (Kaštel Stari, 29. IV. 1871Rim, 26. II. 1958). Nakon završetka bogoslovije u Zadru (1896) bio je kapelan u Muću (1897–1900). U Grazu i Beču studirao geografiju i povijest, a nakon stjecanja diplome (1906) bio je profesor Nautičke škole u Dubrovniku (od 1904), gimnazije u Sušaku (od 1907), Trgovačke akademije u Zagrebu (od 1911). Od 1919. do 1945. predavao je ekonomsku geografiju na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi (Ekonomski fakultet); u tri navrata bio je dekan. Predsjednik Matice hrvatske 1928–45. U tridesetim godinama slovio kao jedan od vodećih intelektualaca bliskih frankovačkim krugovima, za NDH distancirao se u nekim aspektima od ustaške politike. U svibnju 1945. otišao u emigraciju; najprije živio u Klagenfurtu (1945–49), a zatim u Rimu. Napisao je više od 170 znanstvenih radova i 12 knjiga iz geografije i povijesti. Uredio je (zajedno s Nikolom Peršićem) Minervin Svjetski atlas, a u Zemljopisu Hrvatske (I–II, 1942; urednik Z. Dugački), napisao je prilog Zemljopisni i geopolitički položaj Hrvatske. Istaknuo je važnost geopolitike kao zasebnoga područja znanosti; njegova studija Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu objavljena je u knjizi Povijest Bosne i Hercegovine (1942). Bio je glavni urednik enciklopedijskoga priručnika Naša domovina (I–II, 1943), te suradnik i član uredništva Hrvatske enciklopedije. U emigraciji surađivao u časopisu Hrvatska revija (1951–58). Djela: Utjecaj prirodne okoline na stanovništvo Dalmacije (1906), Geografija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1922), Geografijska osnovica hrvatskog naroda (1925), Zapadna Evropa I – Britanski otoci (1935); autor je udžbenika Zemljopis Nezavisne Države Hrvatske za više razrede srednjih škola (1941) i Zemljopisa Nezavisne Države Hrvatske (1942); većina njegovih radova objavljena je u knjigama Hrvatski narod i hrvatska državna misao (1944) i Ličnosti, stvaranja, pokreti (1945).

Citiranje:
Lukas, Filip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37485>.