TRAŽI DALJE:
STRUKE:

luminofor

luminofor (lat. lumen, genitiv luminis: svjetlost + -for), tvar, molekula ili skupina molekula, koja, bez povišenja temperature, pretvara apsorbiranu energiju izravno u elektromagnetsko zračenje u području od infracrvenoga do ultraljubičastoga dijela spektra, jednake ili slabije energije.

Prema podrijetlu luminofori se mogu podijeliti na anorganske (npr. fluor, fosfor, cinkov sulfid dopiran ionima rijetkih zemalja, itrijev vanadat uz dodatak europija) i organske (npr. derivati fluorena, aromatski derivati koji sadrže sumpor ili dušik, karbazol).

Prema načinu pobude na luminiscenciju luminofori se mogu podijeliti na fotoluminofore (ultraljubičasto zračenje), rendgenske luminofore (rendgensko zračenje), elektroluminofore (električno polje), katodoluminofore (snop elektrona), kemoluminofore (kemijske reakcije), radioluminofore (alfa i beta-zračenje) i dr.

Citiranje:
luminofor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37552>.