STRUKE:

ljoðaháttr

ljoðaháttr [l·jọu'ðahautr], »oblik za pjesmu«, staronordijski pjesnički metar koji se koristio u poučnim i dijaloškim pjesmama Pjesničkih edda (Edde u stihu). Sastoji se od dvaju kratkih stihova koji međusobno aliteriraju, a slijedi im jedan »puni« stih unutar kojega dva ili tri naglašena sloga aliteriraju. Ta tri stiha čine »polukiticu«.

ljoðaháttr. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37734>.