TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Macelj

Macelj (također Maceljsko gorje), brdovito područje u graničnom području Hrvatske i Slovenije. Sastoji se od slovenske Donačke gore (Sveti Donat, 881 m), Maceljske gore (hrvatski Lug, slovenski Log, 718 m) te Trakošćanske (Veliki Stog, 521 m) i Ravne gore (Vrh, 680 m). Građen je od paleozojskih, trijaskih (vapnenac) i oligocenskih (pješčenjak) stijena; ima pojava eruptiva. Izvorište je rijekâ Sutle, Krapinice i Bednje. Niži su dijelovi pod kukuruzom i vinovom lozom, a viši pod šumom listača (bukva, grab, hrast, klen, gorski javor) i četinjača (jela, bor, smreka, ariš). Sjeverozapadnim podnožjem prolazi cesta Ptuj–Rogatec, južnim Celje–Varaždin, a istočnim autocesta Zagreb–Macelj.

Citiranje:
Macelj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37827>.