STRUKE:

‘Ārif Hikmet-bey

‘Ārif Hikmet-bey, turski pjesnik i političar (17861859). Službovao u Jeruzalemu, Egiptu i Medini; potom bio anatolski i rumelijski vojni sudac (kazasker) i šejhulislam (1845–54). Napisao je Dīvān na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Važnija su mu djela dopuna Hadži Halfina biobibliografskog leksikona (Zeyl-u Kešf ez-zunūn) te Biografije pjesnika (Tezkire-i šu‘arā‘).

Citiranje:
‘Ārif Hikmet-bey. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3789>.