Mađarić, Juraj

Mađarić (Madjarić), Juraj, hrvatski ekonomist i prometni stručnjak (Cvetkovac kraj Koprivnice, 6. X. 1920Zagreb, 6. XII. 1995). Diplomirao na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu (1964), doktorirao na Ekonomskome fakultetu u Rijeci (1969). Predavao je u Tehničkoj školi za cestovni promet, potom na Višoj školi za cestovni promet i Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, od 1986. kao redoviti profesor. Bio je jedan od osnivača Više škole za cestovni promet u Zagrebu (1970), utemeljio je Hrvatsko znanstveno društvo za promet (1993). Pridonio je promicanju prometne znanosti i struke u javnosti, a uz mnogobrojne znanstvene i stručne radove objavio je više udžbenika i knjiga, među kojima je posebno zapažena Međunarodna špedicija (1971) doživjela nekoliko izdanja.

Citiranje:
Mađarić, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37949>.