TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Maiorescu, Titu

Maiorescu [majore'sku], Titu, rumunjski književni kritičar, teoretičar, povjesničar i političar (Craiova, 15. II. 1840Bukurešt, 1. VII. 1917). Profesor povijesti, logike i filozofije na sveučilištima u Iaşiu i Bukureštu. U više navrata bio ministar te premijer (1912–14). U parlamentu se istaknuo kao vrstan govornik, a njegovi govori tiskani su u pet knjiga (Parlamentarni govori – Discursuri parlamentare, 1897–1915). Osnivač književnoga kruga Junimea (1863) s časopisom Convorbiri literare (1867). Začetnik je moderne rumunjske književne kritike (Kritike – Critici, 1874). Snažna i svestrana osobnost koja je izravno ili neizravno utjecala na najznačajnije rumunjske književnike svojega doba (M. Eminescu, I. Creangă, I. L. Caragiale). Uredio je prvo izdanje poezije M. Eminescua i napisao predgovor (1884), a i za djelo Kazalište (Teatrul) I. L. Caragialea također je napisao predgovor (1889). Osim književnom kritikom bavio se jezikom (pravopisna problematika), filozofijom, logikom, poviješću te prevođenjem (H. Ibsen, A. Schopenhauer). Cjelokupno njegovo djelovanje prožeto je estetskim pristupom i duhom moderniteta. Djela: Rumunjsko pjesništvo: kritički pregled s izborom pjesama (Poesia română: Cercetare critică urmată de o alegere de poesii, 1867), Suvremena rumunjska povijest (Istoria contemporană a României, 1886–1900), Bilješke iz dana u dan (Însemnări zilnice, I–III, posmrtno, 1937–43).

Citiranje:
Maiorescu, Titu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38150>.